Eidsverket

Arrangementer

Seminar «Fra olje til klima»

Velkommen til seminar; «Hvordan bruke erfaringene fra oljesuksessen for å få fart på norsk bio-økonomi / det grønne skiftet».  Onsdag[…]

Vi kontakter deg!