Eidsverket

 

Seminar «Fra olje til klima»

Velkommen til seminar; «Hvordan bruke erfaringene fra oljesuksessen for å få fart på norsk bio-økonomi / det grønne skiftet».  Onsdag 3. april 0930-1700. 

·       Tilbakeblikk på oljesuksessen – hva skyldes den? Samtale mellom Gunnar Berge og Finn Kristensen, som begge har stått sentralt i utviklingen fra 1970-tallet

·       Presentere fra Think til Tesla,  – hvorfor ble ikke Think Tesla? Tidligere CEO Ford Europe, Invar Sviggum

·       Bioøkonomien skal redde Norge – partner Marius Øgaard, Sharelab

·       Hvordan møte klima- og miljøutfordringene innen transportsektoren – Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten I Oslo kommune

·       Skogen som vår nye olje – eksempelet Borregaard ved Dag Arthur Aasbø  – Erik Toverud, Stangeskovene, og Gudbrand Kvaal, tidligere sjef for Skogeierforbundet

·       Forskere, politikere og investorer i panel om hva skal til for å få Norge til en ledende nasjon innen bio-økonomi

·       Åpen diskusjon

Deltageravgift inkludert lunsj, kr 500,-. Påmelding til mette@eidsverket.no / Tlf. 40642028

 

Vi kontakter deg!